0595-85396090
Company Name:Jinjiang City Kam Lok Electronics Ltd.  Contact:Mr.Zhang  Tel:0595-85396090  Fax:0595-85936380  E-mail:416666520@qq.com  Address:14 District 8 Anhai Town, Jinjiang City, Fujian Province Anping Zone
News

闻名音乐家、钢琴家、现任中央音乐学院钢琴系教授的盛原老师,他在音乐上的造诣非常深厚,也经常奔波于世界各地举办音乐会...

周广仁,我国闻名钢琴家,1928年出生于德国汉诺威。知名位在国际比赛中获奖的钢琴家,中央音乐学院终身教授,当今...

2017年7月1日,伴随“理查德·克莱德曼·百名琴童同台”决赛成功举行,理查德·克莱德曼本人及贵州琴童代表组成的“...

Home         About         Product           New         Joins        Contact